Calligraphy by Liu Gongquan [Liu Guan-chuan]
Rubbings of Xuan Mi Ta (partials)

liu

liu

liu

liu

liu

liu

Main Calligraphy Page