liu Yong

1720-1840
Liu Yong
National Palace Museum, Taipei

Calligraphy