Ping-An

Wang XiZhi [Wang Hsi-chih]Main Calligraphy