Zheng BanQian [Cheng Ban-chiao]
Zheng Bainqiao Calligraphy