Chushibiao
22.0 x 102.5

Tokyo National Museum


[Zhu YunMing] [Chu YunMing]Brief Bio | Zhu Yunming Page | Main Calligraphy