Tang Poem
[Partial]

Shanghai Museum
 
 

[Zhu YunMing] [Chu YunMing]Brief Bio | Zhu Yunming Page | Main Calligraphy