Siku Quanshu

Ďȫ

He Tu

Hou Tian

Hungfan Juhau

Luo Shu

Wan dao

Wei Baiyang

Xientian

Yue Yuan

Yue Yuan

These are not from SQKS

Shushiji

Apianus Triangle

Pascal Triangle

Jia Xian Triangle

new

References

sqks in the Beijing Library

History of compilation of sqks

Wenlan Pavilion - the library building in Zhejinag where one set of SQKS was housed.