³đÓ¢ Qiu Ying (Chiu Yin), Ming Dynasty
Palace Museum, Taipei

Qiu Ying | Painting Home Page