Qiu Ying (Chiu Yin), Ming Dynasty

־

Sold at auction by Christie, Hong Kong 2006

Photo

Qiu Ying | Painting Home Page