Zhang Daqian [Chang Da-chien]
Lotus

 

 
 
 
 
 
  Zhang Daqian's Main Page | Painting Page