www.chinapage.com/poet-e/omar2e.html

Rubaiyat of Omar Khayyam


English translation

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,

A Flask of Wine, a Book of Verse and Thou

Beside me singing in the Wilderness

And Wilderness is Paradise enow.

 

Chinese translation

        yi dan shu shi yi hu jiang,

        yi juan shi shu shu xia liang.

        qing wei a nong ge han hai,

        mang mang han hai ji tian tang.

tr. Kerson Huang

Poetry Page