www.chinapage.com/xin2n.html


  Xin QiJi  


Ci (Poems)English translation | Recitation
Chou Nu Er
Zhe Gu Tian
Yu Lou Chun
Nan Xiang Zi
Qin Yu An

English translation |
Zhu Ying Ta

English | Chinese BIG5 | Great Poets Poetry Page |  Home Page |